Havuz Suyu Operatörlüğü - Turizm

Havuz Suyu Operatörlüğü - Havuz Suyu Operatörlüğü Eğitimleri

Havuz Suyu Operatörlüğü

  • Kategori
    Turizm
  • Kurs Süresi
    3 Gün
  • Sertifika
    Üniversite

Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Programının İçeriği;

A. Havuz Güvenlik Önlemleri
1. Yüzme havuzunda ve çevresinde alınması gereken güvenlik önlemleri
* Kimyasal kullanımıyla ve depolanmasıyla ilgili tedbirler
* Elektrik tesisatı ile ilgili tedbirler
* Yapısal özellikle ilgili tedbirler
* Diğer emniyet kuralları ve uygulamalar

2. Yüzme havuzu ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması
* Havuz çevresi hijyeni
* Ortak kullanım alanı hijyeni

3. Havuz kenarlarında uyarı levhalarının olması ve acil durumlar için telefon bulundurulması
* Havuz derinliği uyarısı
* Havuz kullanıcıları için kurallar
* Kimyasal parametrelerin ilanı
* İlk yardım malzemeleri
* Can kurtaran bulundurulması ve görevleri

4. Havuz su hazırlık tesisi ve havuz içerisinde elektrik ekipmanlarının güvenlik kontrolü
* Elektrik tesisatının özellikleri
* Topraklama ve kaçak akım röleleri
* Elektrik koruma alanı
* Kablolama ve elektrik hatları
* Prizler ve özellikleri
* Direkt temas
* Elektrik tesisatı için ek önlemeler

B. HAVUZ SUYUNUN ÖZELLİKLERİ VE PARAMETRELERİ

1. Havuz suyu operatörü eğitimi, amacı ve yasal zorunluluğu.
* Genel esaslar ve yasal zorunluk
* TSE 11899

2. Havuz türleri
* Kullanım suyuna göre havuzlar
* Tatlı su havuzları
* Deniz suyu Havuzları
* Mineralli su havuzları
* Kullanım amacına göre havuzlar
* Özel havuzlar
* Genel kullanıma açık havuzlar (Çocuk, su atraksyonu, dalga, su kaydırağı, masaj, terapi, hareket, şok, spor havuzları
* Taşma tekniğine göre havuzlar
* Üsten taşmalı havuzlar
* İçten taşmalı havuzlar
* Yüzey sıyırıcı havuzlar
* Besleme şekline göre havuzlar

3. Temel su kimyası
* Suyun kimyasal özellikleri
* Su şartlandırma kavramı

4. Ham su (havuz doldurma suyu), havuz suyunun hazırlanması, kimyasal ve fiziksel parametreler
* Doldurma suyu gerekleri
* Mikrobiyolojik parametreler
* Kimyasal ve fiziksel parametreler
* Havuz akışı

5.  Havuz suyu hazırlama standartları, dezenfeksiyon sistemleri ve yöntemleri
* Adsorbsiyon
* Flokulasyon
* Filtrasyon süreci
* Dezenfeksiyon ve oksidasyon
* Ozon kademesi
* Trihalojenmetan
* Ph değeri
* Asit kapasitesi
* Su serliği
* Taze su ilavesi
* Havuz taban ve duvar temizliği

6. Havuz  Filtrasyon ve sirkülasyon  sistemleri ve ekipmanları
* Filtre iç akışı
* Filtrelerde ters yıkama
* Filtrasyon malzemeleri
* Sirkülasyon pompaları
* Diğer ekipmanlar

C. YÜZME HAVUZUNUN İŞLETİLMESİ
1. Yüzme havuzu ve fiziki mekanlar aydınlatılması ve havalandırılması
2. Havuz tesisinde görevlendirilecek diğer personelin eğitimi
* Havuz müdürü eğitimi
* Teknik personel eğitimi

D. YÜZME HAVUZLARINDA PERİYODİK BAKIM
1. Yüzme havuzu çanağının temizliği
2. Taşma kanallarının temizliği
3. Denge deposunun temizliği
4. Ayak havuzların temizliği
5. Filtre temizliği
6. Pompa ön filtresi temizliği
7. Kış bakımı
8.  şletme defteri kullanımı

 Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Programının Süresi (Saat);
 1.  Meslek programının toplam eğitim süresi 160/48 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim  süresinin  okul,  işletme  ve  bireysel  öğrenme  için  ayrılmış  dağılımı,  modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
 Havuz Suyu Operatörlüğü Kursuna Katılma Koşulları;
1.  Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2.  Mesleğin  gerektirdiği  işleri  ve  yeterlikleri  yapacak  bedensel  ve  fiziksel özelliklere sahip olmak.
 Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Sertifikasının Geçerliliği;

Sertifika programlarında;  meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir.  Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.  Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak  isterse,  kazandığı  yeterlikler değerlendirilecektir. Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

Mesleğin seviyesine  ve  yeterliklerine  sahip  olanlar  sertifika  almaya  hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
 Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu na Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
* Öğrenim Belgesi fotokopisi,
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
* Vesikalık Fotoğraf (4 adet

Sizi Arayalım

Ön Kayıt

FOTOĞRAFLAR

 

Havuz Suyu Operatörlüğü Eğitimleri