Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik - Kişisel Gelişim

Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik (Üniversite Onaylı) - Hasta Kabul Eğitimi

Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik

  • Kurs Süresi
    2 Ay
  • Sertifika
    Üniversite
  • Kurs Fiyatı
    3.000


Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da
çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve
daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için
tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile
ilgili uzmanlık bilgilerini - alan bilgisi - diğer taraftan da
sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri
içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen
teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı
gerektiren bir meslektir.

Hasta Kabul Sertifika Programından
edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından
bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı
tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım
Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor
muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli
muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım
merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık
kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Bununla
beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin
terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim)
kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi
bilmesi gerekir.

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI
Bu programı
tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp
alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de
donatılacaklardır.

BAŞVURU ŞARTI
Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 
HASTA KABUL SEKRETERLİĞİ EĞİTİMİ
PROGRAMIN İÇERİĞİ
1) TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ
2) YAZIŞMA TEKNİKLERİ
3) ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
4) TIBBİ TERMİNOLOJİ
5) SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ


Sizi Arayalım

Ön Kayıt

FOTOĞRAFLAR

 

Hasta Kabul Eğitimi