Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik (Üniversite Onaylı) - Kişisel Gelişim

Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik (Üniversite Onaylı) - Hasta Kabul Eğitimi

Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik (Üniversite Onaylı)

  • Kurs Süresi
    2 Ay
  • Sertifika
    Üniversite
  • Kurs Fiyatı
    900 1.000

Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini - alan bilgisi - diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kabul Sertifika Programından edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Bununla beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim) kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi bilmesi gerekir.

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI
Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Sakarya Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

BAŞVURU ŞARTI
Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 
HASTA KABUL SEKRETERLİĞİ EĞİTİMİ
PROGRAMIN İÇERİĞİ
1) TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ
2) YAZIŞMA TEKNİKLERİ
3) ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
4) TIBBİ TERMİNOLOJİ
5) SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

Sizi Arayalım

Ön Kayıt

FOTOĞRAFLAR

 

Hasta Kabul Eğitimi